Skala Apgar

Skali używa się do oceny stanu noworodka tuż po porodzie. Wynik zawiera się w skali 0-10. Pod uwagę brana jest czynność serca, napięcie mięśni, oddech, odruchy i tak zwane zabarwienie skóry. Każdą kategorię można zilustrować na trójstopniowej skali punktowej. Np. brak oddechu (0), oddech nieregularny (1), oddech normalny (2).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *